Geodeta Nowy Sącz Mandryk

Przydatne informacje

W tym dziale znajdziesz bardziej szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonywanych przez nas usług. Sprawdź, czym zajmuje się nasza pracownia.

 • Inwentaryzacja powykonawcza

  Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych

 • Przywrócenie znaków granicznych

  W przypadku uszkodzenia bądź przesunięcia znaków granicznych, prawnym obowiązkiem właściciela gruntu jest ich precyzyjne ustawienie w miejscu, w którym powinny się znajdować. Ta skomplikowana czynność wymaga specjalistycznej analizy dokumentów znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Powierzając tę pracę naszym specjalistom, zyskujesz pewność, że obszar Twojego gruntu zostanie wytyczony z milimetrową dokładnością i nikt nieuprawniony nie będzie rościł sobie do niego praw.

 • Rozgraniczenia

  Tak zwane spory o miedzę są wciąż powszechne w polskiej rzeczywistości. Bardzo często sami nie wiemy, gdzie kończy się nasze gospodarstwo i sadzimy drzewo w miejscu, z którego zgodnie z prawem nasz sąsiad będzie później zjadał owoce; albo stawiamy budynek, który będziemy musieli wyburzyć, bo jego część znajduje się na cudzym terenie.
  Dzięki naszej specjalistycznej pomocy, granice Twojego gruntu zostaną precyzyjnie wytyczone na podstawie danych zawartych w określonych dokumentach. A w przypadku, gdy takie informacje nie będą istnieją, skrupulatnie przeprowadzimy w Twoim odpowiednią procedurę rozgraniczenia nieruchomości.

 • Sankcjonowanie stanu prawnego nieruchomości

  Stan prawny nieruchomości określany jest przez zapisy znajdujące się w księgach wieczystych. Zdarzają się jednak sytuacje, że te księgi z niewiadomych powodów nie istnieją. Z tego powodu właściciel nie jest w stanie wykazać, że dom, w którym mieszka od lat lub biuro, w którym prowadzi firmę, należą do niego. Oznacza to, że nie może on tej nieruchomości sprzedać, przekazać w spadku dzieciom ani wziąć na nią kredytu hipotecznego. Nasza Pracownia Geodezyjna z najwyższą dokładnością wykona za Ciebie wszystkie czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości i założeniem księgi wieczystej. W ten sposób zyskasz niepodważalny dowód, że jesteś właścicielem tego obiektu.

 • Podział nieruchomości

  Podział nieruchomości jest jednym z najważniejszych elementów dokonywanych przed rozpoczęciem inwestycji budowlanych. Polega on na ewidencyjnym wyodrębnieniu z całości gruntu 2 lub większej ilości niezależnych działek. Dzięki temu procesowi, w czasie dokonywania planu zagospodarowania, każda z działek będzie miała status odrębnej nieruchomości. Pozwoli Ci to na wybudowanie zupełnie różnych – pod względem kształtu, rozmiaru lub przeznaczenia – obiektów. Ta procedura nie zmienia stanu posiadania i wciąż pozostajesz właścicielem całości terenu.
  Kolejną istotną korzyścią wynikającą z podziału nieruchomości jest to, że każdą z wyodrębnionych działek będziesz mógł osobno sprzedać lub przekazać komuś w spadku. Precyzyjne wytyczenie granic podzielonych części jest pracochłonne i wymaga pomocy doświadczonych geodetów, których zatrudnia nasza Pracownia. Analizując Twoje plany inwestycyjne, podpowiemy Ci także, jak najlepiej podzielić grunt, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

 • Mapa do celów projektowych

  Wykonanie jakiegokolwiek projektu budowlanego jest niemożliwe bez wcześniejszego przygotowania mapy do celów projektowych. Bez takiej mapy architekt nie będzie w stanie przygotować planu zagospodarowania działki, czyli dokumentu niezbędnego do otrzymania pozwolenia na budowę domu i każdego innego obiektu. Tworzone przez nas mapy zawierają najbardziej aktualne informacje o wszystkich danych ewidencyjnych dotyczących zarówno terenu, na którym ma powstać inwestycja, jak i wymaganego przez przepisy 30 metrowego pasa sąsiadującego z tym obszarem. W zależności od Twoich preferencji możemy przygotować dla Ciebie zarówno mapy cyfrowe (numeryczne) w wielu popularnych formatach plików, jak i mapy analogowe.

 • Tyczenie obiektów budowlanych

  Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, prawo zobowiązuje Cię jeszcze do przeprowadzenia wytyczenia obiektu. Polega ono na określeniu z dużą dokładnością położenia obrysu budynku w odniesieniu do granic działki. Innymi słowy oznacza to, że stawiana budowla musi we wszystkich wymiarach idealnie zgadzać się z tym, co jest przedstawione w projekcie. Dotyczy to zarówno samego obiektu, jak i przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, elektrycznej i wodociągowej. Prace te wymagają precyzyjnych pomiarów z użyciem nowoczesnych urządzeń geodezyjnych. Nasza Pracownia Geodezyjna wyposażona w specjalistyczny sprzęt z najwyższą starannością dokona wytyczenia każdego obiektu.

 • Inwentaryzacja powykonawcza

  Mapa inwentaryzacji powykonawczej jest to wymagany przez prawo dokument, dzięki któremu możliwe jest ubieganie się o pozwolenie na użytkowanie wybudowanego już obiektu. Sporządzenie takiej mapy jest swego rodzaju świadectwem, że budynek bądź urządzenia podziemne (tzw. przyłącza) powstały i spełniają standardy pozwalające na jego wykorzystywanie. Profesjonalne wykonanie inwentaryzacji pozwoli Ci w pełni cieszyć się gotowym obiektem i korzystać z niego zgodnie z prawem.

 • Mapa stanu władania

  Przed przystąpieniem do planowania projektów, które chcemy realizować na określonym obszarze, warto dokładnie zebrać informację na temat jego stanu prawnego. Wykonane przez nas mapy władania w sposób niebudzący wątpliwości odzwierciedlają strukturę własności poszczególnych gruntów oraz sposób, w jaki są one użytkowane. Dzięki nim zyskasz pewność, że rodzaj działań wykonywanych na tej ziemi nie obniżył jej jakości, a osoba, od której chcesz ją kupić jest prawowitym właścicielem.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ